Kolesterol for dummies

Jonas Bergqvist, som även är min lärare på MF-gruppen, har skrivit en mycket intressant artikelom kolesterol och hur det funkar. Det är viktigt att man förstår vissa saker och kolesterol är enligt mig en av dom. Så läs detta och ta till er kunskapen men framför allt, sprid den!Kolesterol är nyttigt!

Fler och fler inser detta faktum bland de så kallade expertena inom den etablerade, men ibland trångsynta och konservativa, sjukvården och forskarvärlden. Men fortfarande är dessa i numerärt underläge. Den vedertagna ”sanningen” om kolesterol är ändå att det är ett ämne som man inte ska för mycket av i blodet. Många som börjar äta LCHF får uppleva en rad olika hälsovinster, men inte sällan får de också ett ökat kolesterol. De skräms av sina läkare som varnar dem för effekterna av denna ”konstiga extremdiet”. Omgivningen i övrigt uttalar inte sällan saker som att ”den där kosten kan ju inte vara bra i längden”. ”Vad händer på lång sikt?” ”Hur ser du ut på insidan?” Frågorna är många. Kluvenhet infinner sig hos de som äter LCHF mellan den upplevda förbättrade hälsan och den påstådda ökade risk för hjärt-kärlsjukdomar.

 

Ett ökat kolesterol är oftast bra om du äter bra mat. Precis som det oftast är ohälsosamt om du äter ohälsosam mat. Och LCHF är bra mat. Så i de allra flesta fall kan de som äter LCHF vara lugna och avslappnade för sitt ökade kolesterolvärde, även om det alltid finns värden som sticker ut och som bör analyseras på ett noggrannare sätt. Men när patienternas verklighet vittnar om bättre hälsa, ökad vardagsenergi och ökad vitalitet är detta inte sällan noll värt hos den etablerade sjukvården där denna verklighet strider mot de teorier som finns att läsa i kurslitteraturen. Behandlingsstrategin är ju sedan länge klar, det har den varit under de senaste decennierna och alla läkemedelsproducenter som regelbundet uppvaktar intygar denna samsyn. Så resoneras det. ”Ett högt kolesterol ska medicineras ner för allas skull.” ”Vi ser nu att blodfetterna ökar och det oroar mig” är ett inte oväntat citat från en av de främsta professorerna som uttalat sina farhågor om LCHF – som om denna professor ligger sömnlös och fruktar en svensk epidemi av igenfettade kärl, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. För folkets bästa.
Kolesterol är tyvärr lite mer kompliceratatt förstå än ett totalvärde som ska vara så lågt som möjligt. Det handlar alltså inte om kvantitet (80-talet) utan om kvalitet (2000-talet och framåt). Att blodfetterna ökar i befolkningen är ingen överraskning. LCHF-ätarna kan bidra med det, men det gör säkerligen alla andra svenskar också som äter mer och mer skräpmat. Tänk på vad jag skrev tidigare: Ett ökat kolesterol är oftast bra om du äter bra mat. Precis som det oftast är ohälsosamt om du äter ohälsosam mat. Men i båda fallen ökar det alltså.
Skrämselpropaganden är på högvarv: I Västerbottenprojektet där livsstilsparametrar mättes regelbundet hos länets 40-, 50-, och 60-åringar, visade det sig att blodfetterna ökar. Men emellertid inte hjärt-kärlsjukdomarna. I en nyligen publicerad studie från Uppsala konstaterades att mer kolesterol i blodet ökar risken för stroke. Men sambandet är naturligtvis statistiskt – inte orsaksrelaterat, och därmed utan bevisvärde. Många andra faktorer kan påverka. Frågan är om det senare överhuvudtaget ska få kallas för vetenskap och få det mediautrymme det får. Men när de fina akademiska kretsarna kallar på uppmärksamhet i media, då kommer journalisterna springande. Att sätta sig in i den totala mängden kolesterolforskning och försöka dra slutsatser från denna är ett  avancerat heltidsjobb. Någon som har gjort det och själv forskat i ämnet är Uffe Ravnskov och det är bara att läsa hans redogörelse i hans böcker för att få en bredare bild. Men visst är det fullt förståeligt att oinsatta människor går vilse i den här typen av resonemang – när det inte handlar om kvantitet utan om kvalitet. Om det bara handlade om kvantitet så skulle det ju vara så mycket enklare.
Så om vi skippar forskningen och tittar på kolesterol från ett annat perspektiv så kanske det framställs mer logiskt. Jag har nu som ambition att redogöra för kolesterolomsättningen i kroppen på ett överskådligt sätt. men ändå använda en del djup. Låt er inspireras av bilden, uttrycken och synsättet och sprid det till era medmänniskor som i onödan skräms av en så naturlig molekyl som vi inte kan leva utan.
Kolesterol är ett fettbaserat ämne som finns i väggarna till alla våra celler. Kolesterol bygger celler. Men inte bara bygger celler – de utgör också grunden till hormoner (ex vitamin D, testosteron, östrogen och kortisol) och de omger nervcellerna så de elektriska signalerna fungerar. Framför allt din lever tillverkar det kolesterol som din kropp behöver. Äter du kolesterol genom mat från djurriket (du äter ju djurens celler och därmed väggarna) så kommer din lever att dra ner på tillverkningstakten. Äter du mindre ökar den. Levern har alltid en uppfattning om hur mycket kolesterol som behövs ute i kroppen och anpassar sin tillverkning därefter. men majoriteten, ca 80%, tillverkar levern och resten får du i dig via maten.
Eftersom kolesterol är ett fettbaserat ämne behöver den bussar (transportproteiner) för att fraktas runt i det vattenlösliga blodet – annars skulle kolesterolet bli en klump likt olivolja i ett vattenglas. När kolesterolet i maten du äter tas upp i tarmväggen bildas något som heter chylomikroner – stora bollar med kolesterol, triglycerider, enskilda fettsyror och andra fettlösliga ämnen. Även en del fettlösliga vitaminer. Levern är det första stoppet för dessa stora bollar och där känner den av hur mycket kolesterol som kommer från maten och kan därför avgöra hur mycket den själv behöver tillverka. Din lever tillverkar kolesterol från ett ämne som heter acetyl-coenzym A med hjälp av ett enzym som heter HMG-Coenzym A-reduktas. Svåra namn, men de kan du lämna därhän. Äter du LCHF och således befinner dig i hormonell balans med låga till måttliga insulinnivåer så kommer levern se till att du har det kolesterol i blodet som du bör ha. Men äter du mycket kolhydrater och får mer insulin i blodet så kommer levern att öka tillverkningen av kolesterol. Det är inte konstigt. Insulin är ett hormon som sätter kroppen på tillväxt, men för mycket ger för mycket celldelning och tillväxt. Tillväxt betyder att celler ska delas och bilda nya och då behövs ju kolesterol som byggmaterial i väggarna. Insulin är således en gas för kolesteroltillverkningen i din lever.
När kolesterolet släpps ut från levern gör det det i formen av VLDL. VLDL innehåller ganska mycket fett (triglycerider) och det är faktiskt VLDL man mäter för att fastställa värdet på triglyceriderna vid ett blodprov. Fettet och kolesterolet fraktas runt till platser i kroppen där de behövs. Kolesterol lämnas av ute i cellerna och andelen kolesterol i VLDL sjunker successivt. VLDL blir mindre och övergår så småningom till formen LDL.  LDL är livsviktiga molekyler som fortsätter serverar alla dina celler det kolesterol de behöver för att bygga nya cellväggar, för att de ska kunna dela sig, bilda hormoner osv. I takt med att kolesterolet lämnas vid cellerna blir LDL mindre och mindre. Till slut blir den så liten så att den blir ett lätt byte för fria radikaler. Man säger att LDL då oxiderar. Detta oxiderade kolesterol är emellertid ett skadligt ohälsosamt ämne som inte är önskvärt. Jag återkommer till oxiderade LDL strax.
Kolesterol behövs i alla membranliknande strukturer (väggar) i kroppen – det är ju ett byggnadsmaterial. Uppstår skador och inflammationer, exempelvis på insidan av ett blodkärl, så är det ju inte konstigt att byggnadsmaterialet åker dit. När det väl finns en skada och inflammation, exempelvis på insidan av blodkärl, så blir det en gröt av olika ämnen som samlas där. I denna gröt gör det oxiderat LDL inte gott. Det är klibbigt och ställer till med oreda vilket kan öka risken för åderförkalkning och i slutändan hjärt-kärlsjukdomar.
Så hur kan du då minska mängden oxiderat LDL? Jo, det finns 3 aspekter att beakta.
1) Om du ser till att inte äta mycket socker och stärkelse som eldar på din egen kolesteroltillverkning kommer inte onormalt mycket kolesterol att befinna sig i blodet. En mindre del blir då oxiderat LDL.
2) Om du ser till att ha mycket HDL som fraktar bort kolesterol tillbaka till levern så minskar mängden oxiderat LDL. HDL är en buss som kör kolesterolet tillbaka till levern. Därifrån åker det ut med gallan inbyggt i chylomikronerna igen – cirkeln är sluten.
3) Om du ser till att minska mängden fria radikaler och därmed risken att kolesterolet oxiderar så minskar således oxiderat LDL.
Och tänka sig: Med LCHF så åstadkommer du alla tre effekterna – mindre insulin, mer HDL och mindre ämnen i maten som ökar oxidationen i kroppen (framför allt socker och stärkelsen ökar oxidation i kroppen).
Så ser kolesterolomsättningen ut. Om vi kikar på de traditionella blodvärdena: Har du för lite HDL som saktar ner omsättningen, för mycket triglycerider som ökar utforslingen från levern så kommer LDL att simma runt onödigt länge. De kommer att minska i storlek och lättare vara offer för de fria radikalerna – och det är då, men bara då, som LDL övergår till att bli en elak variant. Annars är kolesterol nyttigt och gör sin uppgift i kroppen.
Triglyceriderna brukar sjunka som en sten på LCHF (under 1,0). HDL brukar som tidigare nämnts öka (uppemot 2,0). Detta tillsammans ger en översiktlig bild av att det LDL du har i kroppen är av den goda sorten. Ett APO-test är det mest relevanta provet för att försöka få en bild av kvaliteten på LDL. Ett APO-test mäter förekomsten av vissa lipoproteiner på ytan på LDL och HDL och med det så får de små elaka LDL större genomslagskraft på det erhållna värdet. Du kan se det som att det traditionella värdet på LDL mer mäter omkretsen på molekylerna och då försvinner de små oxiderade LDL i helheten. Med APO-testet blir det tydligare. men som sagt – ett lågt triglyceridvärde och ett högt HDL ger en god fingervisning om kvaliteten på LDL.
Försök visualisera dig hur kolesterolet reser runt i kroppen – via VLDL, LDL och HDL. Detta är en förenkling men nog så värdefull att hålla sig till för att du ska känna dig trygg med LCHF och dina kolesterolvärdena. Som alltid finns det undantag och då är det läge att en uppdaterad läkare undersöker värdena noggrannare.
Det finns många andra intressanta trådar att rycka i när det gäller kolesterolomsättningen. En sådan tråd är läkemedelsindustrin och statiner – världens mest sålda läkemedel. Det är pengar, politik och cynism som styr den storskaliga förskrivningen av statiner, men jag nöjer mig med här att titta på vad statiner gör i kroppen. Jo, de hämmar enzymet HMG-Co enzym A-reduktas, det vill säga levern tillverkning av kolesterol. Så när patienter äter socker och stärkelse och tar statiner samtidigt så trycker de på gasen och bromsen samtidigt. Släpp både broms och gas och slipp biverkningarna. Mantrat är detsamma som när det gäller insulin och metformin som läkemedel för diabetiker: människor ska kunna äta skräpmat och ta medicin som motverkar effekterna av skräpmaten. Det gör att läkemedelsindustrin tjänar pengar och den enda som förlorar på spektaklet är den enskilda patienten som får betala med sämre hälsa.
Alla licensierade  mf-kostrådgivare har fått sig en ordentlig drillning i kolesterolomsättningen och ska förstå den och kunna förmedla den till andra utifrån ovan förklaring.
Leve kolesterolet!
Annonser